ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2021-BEN

Öntözés Magtár

Az öntözésre 17 milliárd forintos éves hazai, elkülönített kormányzati keret áll rendelkezésre 2030-ig.

Az öntözést gátló problémák feloldása, fejlesztése érdekében több kormányhatározat is született az elmúlt két évben.

Ezek röviden :

 • Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény kimondja, hogy az öntözéshez szükséges víz átvezetése érdekében öntözési szolgalom jön létre az érintett idegen ingatlanon. A szolgalom alapján az öntözni szándékozó mezőgazdasági termelő a vízi létesítményt az idegen ingatlanon elhelyezheti és üzemeltetheti, az ehhez szükséges munkákat elvégezheti, az öntözőberendezést átvezetheti, természetesen kártalanítás megfizetése mellett, amennyiben az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki.
 • A korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakra amnesztia érvényes és ezen kutak bejelentése 2023. december 31-éig szankciómentes lesz
 • Az öntözési idényt 1-1 hónappal meghosszabbították, így március 1-től október 31-ig, így a gazdálkodók két hónappal tovább juthatnak kedvezményesen öntözővízhez .
 • Vízhiányos időszakban pedig lehetővé vált a rendkívüli öntözés intézménye, amellyel néhány nap alatt bejelentéshez kötött öntözést lehet végezni.
 • Létrejött az Öntözési közösségek kategóriája. Öntözési közösségként olyan gazdasági társaság, szövetkezet vagy termelői csoport ismerhető el, melynek tagjai az öntözési körzet területén található földrészlet használati jogával rendelkező mezőgazdasági termelők, s megfelelnek a következő feltételeknek, azaz az öntözési közösség az öntözési körzet területén:
 • szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés esetén legalább 100 hektár
 • kertészeti zöldség-gyümölcs termesztés esetén legalább 10 hektár öntözésének lehetőségét biztosítja.

 

Öntözési közösségek

A közösségek alapításához és elismeréséhez kérelmet kell benyújtani az NFK-hoz. Az elismert öntözési közösségek jogosulttá válnak speciális támogatási formák igénybevételére, környezeti körzeti terv készítésére, a vízjogi engedélyezési eljárásban nyújtandó képviseletre, valamint öntözési körzeten belül található harmadlagos művek üzemeltetésére.

Öntözési közösségként támogatható fejlesztési lehetőségek :

 1. Az öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása.
 1. A természetes szűrőmezők kialakítása a termelésbe vont területeken keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyagterhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából.
 1. A mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása
 1. A meglévő öntözőberendezések vízfelhasználási hatékonyságának javítása
 1. öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése.
 1. Az új öntözőberendezések beszerzése, új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása és az öntözőberendezések energiafelhasználási hatékonyságának javítása.

öntözésfejlesztési pályázat 2021

A Magtár Kft. vállalja:

 • engedélyeztetési dokumentumok előkészítését, az engedélyeztetéssel járó komplett ügyintézést
 • tervezést
 • előzetes felmérést követő javaslattételt a beruházónak a legmegfelelőbb eszközök kiválasztására
 • pályázatmenedzsment lebonyolítását
 • nyertes pályázat megvalósítását :
  • Öntözőtelepek teljes körű kivitelezése
  • Öntözőrendszerek felújítása
  • Csatornarendszerek felújítása
  • Komplett mélyépítési feladatok ellátása ( külső partnerek bevonásával )

További információval keresse munkatársainkat!

ELÉRHETŐSÉGEK